ทางกฎหมาย

มีความโปร่งใสในทุกสิ่งที่เราทำ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมตามระเบียบข้อบังคับอยู่ในกระบวนการและการปฏิบัติงานทั้งหมดของเรา