วันหมดอายุการซื้อขาย

บันทึกวันที่เหล่านี้ไว้

วางแผนการซื้อขายของคุณ โดยรู้ว่าเมื่อใดสัญญาใหม่จะเปิดขึ้นหรือสัญญาปัจจุบันจะหมดลง

วันหมดอายุที่กำลังจะมาถึง

วันหมดอายุของสัญญาปัจจุบัน

ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)

Current Contract Expiry Dates Last Trade Time (DD/MM/YYYY) Instrument Type
BUNDH4 06/03/2024 16:15 Current Commodity Futures
COFFEEK4 18/04/2024 18:25 Current Commodity Futures
COTTONK4 22/04/2024 19:15 Current Commodity Futures
GCJ4 26/03/2024 18:30 Current Commodity Futures
GILTM4 29/05/2024 16:15 Current Commodity Futures
HGK4 26/04/2024 18:00 Current Commodity Futures
NGJ4 22/03/2024 19:30 Current Commodity Futures
SIK4 26/04/2024 18:25 Current Commodity Futures
UKOILJ4 28/02/2024 19:30 Current Commodity Futures
UKOILK4 27/03/2024 19:30 Current Commodity Futures
USCOCOAK4 22/04/2024 18:30 Current Commodity Futures
USOILJ4 18/03/2024 19:30 Current Commodity Futures
USOILK4 17/04/2024 19:30 Current Commodity Futures
AUS200H4 20/03/2024 21:00 Current Indices Futures
CHINA50H4 28/03/2024 09:30 Current Indices Futures
DE40H4 15/03/2024 12:00 Current Indices Futures
ESP35H4 15/03/2024 15:15 Current Indices Futures
EURGBPfutureH4 14/03/2024 22:00 Current Indices Futures
EURUSDfutureH4 14/03/2024 22:00 Current Indices Futures
FRA40H4 15/03/2024 15:00 Current Indices Futures
GBPUSDfutureH4 14/03/2024 22:00 Current Indices Futures
HK50H4 27/03/2024 07:45 Current Indices Futures
SING30H4 27/03/2024 09:10 Current Indices Futures
UK100H4 15/03/2024 10:00 Current Indices Futures
US30H4 14/03/2024 21:00 Current Indices Futures
US500H4 14/03/2024 21:00 Current Indices Futures
USDINDEXH4 15/03/2024 20:00 Current Indices Futures
UT100H4 14/03/2024 21:00 Current Indices Futures
VIXH4 20/03/2024 14:00 Current Indices Futures
โบรกเกอร์ระดับโลก

เริ่มซื้อขายออนไลน์กับ Equiti

สัญญาที่กำลังจะมีขึ้น

วันที่ซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส

ในตารางต่อไปนี้ เวลาที่แสดงทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา เขตเวลาลอนดอน อักขระสองตัวสุดท้ายระบุเดือนและปีที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z), 2024 (4)

Future Contract Trading Dates First Trade Time (DD/MM/YYYY) Instrument Type
BUNDM4 28/02/2024 07:00 Next Commodity Futures
CARBONH25 08/03/2024 16:15 Next Commodity Futures
COFFEEN4 12/04/2024 18:25 Next Commodity Futures
COTTONN4 16/04/2024 19:15 Next Commodity Futures
GCM4 20/03/2024 18:30 Next Commodity Futures
GILTU4 28/05/2024 08:00 Next Commodity Futures
HGN4 22/04/2024 18:00 Next Commodity Futures
NGK4 18/03/2024 19:30 Next Commodity Futures
SIN4 22/04/2024 18:25 Next Commodity Futures
UKOILM4 29/02/2024 19:30 Next Commodity Futures
USCOCOAN4 16/04/2024 18:30 Next Commodity Futures
USOILM4 18/03/2024 19:30 Next Commodity Futures
AUS200M4 13/03/2024 21:00 Next Indices Futures
CHINA50H4 21/02/2024 09:00 Next Indices Futures
DE40M4 08/03/2024 12:00 Next Indices Futures
ESP35J4 08/03/2024 15:15 Next Indices Futures
EURGBPfutureM4 14/03/2024 22:00 Next Indices Futures
EURUSDfutureM4 14/03/2024 22:00 Next Indices Futures
FRA40J4 08/03/2024 15:00 Next Indices Futures
GBPUSDfutureM4 14/03/2024 22:00 Next Indices Futures
HK50H4 21/02/2024 08:00 Next Indices Futures
SING30H4 21/02/2024 09:40 Next Indices Futures
UK100M4 08/03/2024 10:00 Next Indices Futures
US30M4 07/03/2024 21:00 Next Indices Futures
US500M4 07/03/2024 21:00 Next Indices Futures
USDINDEXM4 08/03/2024 20:00 Next Indices Futures
UT100M4 07/03/2024 21:00 Next Indices Futures
VIXJ4 13/03/2024 14:00 Next Indices Futures

มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก

Extra Security

ความปลอดภัยที่มากขึ้น

การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก

About Us Hero

พบกับทีมงาน

ผู้เชี่ยวชาญในตลาดโลกของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือใน 6 ภาษา

All Products Hero

ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย

ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF