CFD สินค้าโภคภัณฑ์

ให้พอร์ตการลงทุนของคุณเติบด้วยการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ออนไลน์ ได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบเบรนท์ และน้ำมัน WTI

Commodities Hero
ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์กับ Equiti

ซื้อขายโลหะมีค่าและพลังงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้

Tight spreads

สเปรดที่แคบ

Leverage

เลเวอเรจสูงถึง 1:2000

3.5 Dollar

ค่าคอมมิชชัน $3.5/ล็อต ต่อด้าน

Precious metals

โลหะมีค่า

เปิดสถานะในทองคำ เงิน แพลทินัม หรือทองแดงเทียบกับสกุลเงินหลัก เช่น USD

Energies

พลังงาน

ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของวัตถุดิบ เช่น ก๊าซธรรมชาติ WTI และน้ำมันดิบเบรนท์

Agriculture

เกษตรกรรม

ซื้อขายในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรหรือพืชผลที่มีการซื้อขายทั่วโลก เช่น ฝ้าย

เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์

CFD สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร

CFD สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น ทองคำ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และกาแฟ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาหรือประสิทธิภาพของสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะซื้อหรือขาย และอาจได้ประโยชน์จากตลาดขาขึ้นหรือขาลงได้ เรานำเสนอทั้งสัญญาโรลลิงและสัญญาฟิวเจอร์สสำหรับ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ของเรา

เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น

ซื้อขายทองคำออนไลน์ที่มีอัตราเลเวอเรจ 1:2000*

CFD สินค้าโภคภัณฑ์

สเปรดในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไป

ซื้อขายในราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เช่น ทองคำ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และกาแฟ

แผนภูมินี้แสดงราคาทั่วไปที่โดยอิงจากช่วงเวลาเปิดปิดของตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก และอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดจริง ข้อมูลในตารางเหล่านี้ถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา สามารถพบข้อมูลล่าสุดได้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา แต่หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา

xx หมายถึงเดือนและปีที่หมดอายุ ตัวอักษรตัวแรกจึงหมายถึงเดือนที่หมดอายุดังนี้

ม.ค. (F), ก.พ. (G), มี.ค. (H), เม.ย. (J), พ.ค. (K), มิ.ย. (M), ก.ค. (N), ส.ค. (Q), ก.ย. (U), ต.ค. (V), พ.ย. (X), ธ.ค. (Z)

ตัวอักษรตัวที่สองหมายถึงตัวเลขหลักสุดท้ายของปี เช่น ธันวาคม 2022 คือ "Z2".

โปรดดูหน้าวันหมดอายุเพื่อดูรายละเอียดสัญญาก่อนดำเนินการซื้อขายใหม่

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบบทบยอด

สัญลักษณ์ ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 1 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 4 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 5 มูลค่าสัญญา กำไร/ขาดทุน 1 ล็อต มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ/สูงสุด ค่าคอมมิชชั่น USD ต่อล็อต เวลาทำการซื้อขาย (GMT)
(ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ - - - - -
XAGEUR 0 5 2.00% 1:50 5 10 5.00% 1:20 10 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 5000 troy oz 50 EUR per 0.01 move 0.01 / 100 Commission Free Sun 22:00-24:00
Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00Fri 00:00-20:57
XAGUSD 0 5 1.00% 1:100 5 10 2.00% 1:50 10 20 5.00% 1:20 20 over 10.00% 1:10 - - - - 5000 troy oz 50 USD per 0.01 move 0.01 / 100 Commission Free Sun 22:00-24:00
Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00Fri 00:00-20:57
XAUEUR 0 60 0.20% 1:500 60 90 0.50% 1:200 90 120 1.00% 1:100 120 over 3.00% 1:33 - - - - 100 troy oz 100 EUR per 1.0 move 0.01 / 100 Commission Free Sun 22:00-24:00
Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00Fri 00:00-20:57
XAUUSD 0 1.5 0.05% 1:2000 1.5 60 0.20% 1:500 60 90 0.50% 1:200 90 120 1.00% 1:100 120 over 3.00% 1:33 100 troy oz 100 USD per 1.0 move 0.01 / 100 Commission Free Sun 22:00-24:00
Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00Fri 00:00-20:57
XPTUSD 0 2 2.00% 1:50 2 10 5.00% 1:20 10 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 100 troy oz 1 USD PER 0.01 move 0.01 / 200 Commission Free Sun 22:00-24:00
Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00Fri 00:00-20:57
USOILRoll 0 5 1.00% 1:100 5 10 2.00% 1:50 10 200 3.00% 1:33 200 500 5.00% 1:20 500 over 15.00% 1:7 1000 barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 50 Commission Free Sun 23:00-24:00
Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57
UKOILRoll 0 5 1.00% 1:100 5 10 2.00% 1:50 10 200 3.00% 1:33 200 500 5.00% 1:20 500 over 15.00% 1:7 1000 barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 50 Commission Free Sun 23:05-24:00
Mon 00:00-21:59Tue-Thu 01:05-21:59Fri 01:05-21:57

สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

สัญลักษณ์ ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 1 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 4 ตั้งแต่ ถึง ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 5 มูลค่าสัญญา กำไร/ขาดทุน 1 ล็อต มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ/สูงสุด ค่าคอมมิชชั่น USD ต่อล็อต เวลาทำการซื้อขาย (GMT)
(ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ (ล็อต) (ล็อต) มาร์จิน เลเวอเลจ - - - - -
UKOILxx 0 5 1.00% 1:100 5 10 2.00% 1:50 10 200 3.00% 1:33 200 500 5.00% 1:20 500 over 15.00% 1:7 1000 barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 50 $10 Sun 23:00-24:00
Mon 00:00-22:59 Tue-Thu 01:00-22:59Fri 01:00-22:57
USOILxx 0 5 1.00% 1:100 5 10 2.00% 1:50 10 200 3.00% 1:33 200 500 5.00% 1:20 500 over 15.00% 1:7 1000 barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 50 $10 Sun 23:00-24:00
Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57
GCxx 0 30 2.00% 1:50 30 60 3.00% 1:33 60 90 5.00% 1:20 90 over 10.00% 1:10 - - - - 100 troy oz 100 USD per 1.0 move 0.01 / 100 $10 Sun 23:00-24:00
Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57
SIxx 0 5 2.00% 1:50 5 10 5.00% 1:20 10 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 5000 troy oz 50 USD per 0.01 move 0.01 / 100 $10 Sun 23:00-24:00
Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57
COFFEExx 0 25 1.00% 1:100 25 100 2.00% 1:50 100 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 100 lbs 1 USD per 0.01 move 1 / 100 $10 Mon-Fri 08:15 - 17:30
COTTONxx 0 25 1.00% 1:100 25 100 2.00% 1:50 100 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 100 lbs 1 USD per 0.01 move 1 / 100 $10 Mon-Fri 01:00 - 18:20
USCOCOAxx 0 100 1.00% 1:100 100 400 2.00% 1:50 400 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 1 metric tonne 1 USD per 1 move 1 / 100 $10 Mon-Fri 08:45 - 17:30
HGxx 0 500 1.00% 1:100 500 2,000 2.00% 1:50 2,000 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 100 lbs 1 USD per 0.01 move 10 / 3000 $0 Sun 23:00-24:00
Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57
NGxx 0 1,000 1.00% 1:100 1,000 4,000 2.00% 1:50 4,000 over 10.00% 1:10 - - - - - - - - 100 million BTUs 1 USD per 0.01 move 10 / 3000 $0 Sun 23:00-24:00
Mon-Thu 00:00-21:59, 23:00-24:00 Fri 00:00-21:57
CARBONxx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 - 0.001 / 10 $10 Mon-Fri 07:00 - 17:00
โอนเงินได้อย่างรวดเร็ว

ฝาก ซื้อขาย และถอนเงินได้ภายในพอร์ทัลเดียว

สำคัญ: สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจได้

โปรดทราบว่า เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด เลเวอเรจแบบไม่คงที่ซึ่งใช้กับบัญชีของคุณนั้น อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดยตรง กรุณาตรวจสอบและจัดการสถานะของคุณที่เปิดอยู่ตามนั้น และซื้อขายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสมอ การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ การรีเซ็ตเลเวอเรจ
สิ้นสุดสัปดาห์การซื้อขาย 1 ชั่วโมงก่อนปิดตลาด (ปกติคือเย็นวันศุกร์) เลเวอเรจของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกจำกัดที่ 1:500 1 ชั่วโมงหลังตลาดเปิด (ปกติคือเย็นวันอาทิตย์)
การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ,
ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ
1 ชั่วโมงก่อนการประกาศ เลเวอเรจของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกจำกัดที่ 1:500 1 ชั่วโมงหลังการประกาศ
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด,
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ
1 ชั่วโมงก่อนการตัดสินใจ เลเวอเรจของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกจำกัดที่ 1:500 1 ชั่วโมงหลังการตัดสินใจ
เรียนรู้กับ EQUITI

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์

ฉันจะซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างไร

การซื้อขาย CFD สินค้าโภคภัณฑ์ อาจเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของการซื้อขาย CFD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบฟิวเจอร์ส การซื้อขายรูปแบบนี้ทำให้คุณสามารถซื้อขายตามประสิทธิภาพของสินค้าโภคภัณฑ์ แทนที่จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง

CFD สินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้การขุดหรือขุดเจาะ (เช่น น้ำมัน ทองคำ และก๊าซ) และสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก็บเกี่ยวได้ (เช่น กาแฟและน้ำตาล) โดยอิงจากประสิทธิภาพของสินค้าโภคภัณฑ์นั้น ๆ

มักมีการกล่าวถึงสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ โลหะมีค่า (ทองคำ เงิน แพลทินัม ทองแดง) เกษตรกรรม (กาแฟ โกโก้) พลังงาน (น้ำมันดิบเบรนท์ น้ำมัน WTI และก๊าซธรรมชาติ)

เราให้การซื้อขาย CFD สำหรับทองคำ เงิน และอีกมากมายในหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของเรา โลหะมีค่า เช่น ทองคำและเงินถือเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายเป็นครั้งแรก โดยทั่วไป นักลงทุนและผู้ซื้อขายมองว่าทองคำเป็นที่หลบภัยในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม เนื่องจากมีอุปสงค์ที่ค่อนข้างคงที่และอุปทานที่จำกัดของโลก

หน่วยวัดสำหรับโลหะมีค่าคือทรอยออนซ์ โปรดดูข้อมูลจำเพาะของตลาดสำหรับโลหะมีค่าเพื่อดูขนาดสัญญาสำหรับโลหะมีค่า (เช่น ทองคำ) เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

การซื้อขาย CFD แบบฟิวเจอร์สทำเพื่อเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงในทิศทางราคาของหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ โดยการซื้อสัญญาซื้อขายแบบฟิวเจอร์สนั้น ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่กำหนดในอนาคต

เมื่อซื้อขาย CFD แบบฟิวเจอร์ส หมายความว่าคุณกำลังเก็งกำไรในราคาของสัญญาฟิวเจอร์สนั้น

มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก

MT5

แพลตฟอร์ม

ซื้อขาย CFD ด้วยข้อมูลตลาดสดบน MT5 จากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

Equiti Account Hero Banner

บัญชี Equiti

ซื้อขายโดยมีค่าคอมมิชชันเป็นศูนย์พร้อมจำนวนการฝากเงินขั้นต่ำที่ต่ำ

Partnerships hero banner

พันธมิตร

แนะนำเครือข่ายลูกค้าของคุณเพื่อสิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นรองใคร