เวลาทำการในช่วงวันหยุดของตลาดซื้อขาย

ตลาดก็มีวันหยุดเหมือนกันนะ

ดูเวลาทำการในช่วงวันหยุดและเวลาปิดปรับปรุงของตลาดในปี 2024 ได้ที่ด้านล่าง

กรกฎาคม 2024

เวลาทั้งหมดแสดงตามเวลาลอนดอน (เวลาทำการในช่วงวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เครื่องหมาย ประเภทตราสาร วันสถาปนาเขตบริหารพิเศษ
01/07/2024
วันก่อนวันประกาศอิสรภาพ
03/07/2024
วันประกาศอิสรภาพ
04/07/2024
วันหลังจากวันประกาศอิสรภาพ
05/07/2024
COFFEExx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิด ชั่วโมงปกติ
COTTONxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิด เปิดล่วงเวลา 13:00 น
GCxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 19:30 น ชั่วโมงปกติ
HGxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 19:30 น ชั่วโมงปกติ
NGxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 19:30 น ชั่วโมงปกติ
SIxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 19:30 น ชั่วโมงปกติ
UKOILxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ชั่วโมงปกติ
USCOCOAxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิด ชั่วโมงปกติ
USOILxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ชั่วโมงปกติ
CARBONxx Commodity Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
UKOILRoll Rolling Oil ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ชั่วโมงปกติ
USOILRoll Rolling Oil ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ชั่วโมงปกติ
AUS200xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
CHINA50xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
DE40xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 21:00 น ปิดก่อนเวลา 21:00 น ชั่วโมงปกติ
ESP35xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
FRA40xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 21:00 น ปิดก่อนเวลา 21:00 น ชั่วโมงปกติ
HK50xx Indices Futures ปิด ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
SING30xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
UK100xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 21:00 น ปิดก่อนเวลา 21:00 น ชั่วโมงปกติ
US30xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
US500xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
USDINDEXxx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
UT100xx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
VIXxx Indices Futures ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 16:30 น ชั่วโมงปกติ
AUS200Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
CHINA50Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
CHshares Indices Rolling Closed ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
DE40Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 21:00 น ปิดก่อนเวลา 21:00 น ชั่วโมงปกติ
ESP35Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU50Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
FRA40Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 21:00 น ปิดก่อนเวลา 21:00 น ชั่วโมงปกติ
HK50Roll Indices Rolling ปิด ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
JP225Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
RUSS2000 Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
UK100Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 21:00 น ปิดก่อนเวลา 21:00 น ชั่วโมงปกติ
US30Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
US500Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
UT100Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 18:00 น ชั่วโมงปกติ
VIXRoll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น ปิดก่อนเวลา 16:30 น ชั่วโมงปกติ
IT40Roll Indices Rolling ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
UKGILT Bond Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
BUND Bond Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
FX FX / Metals / Cryptos ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
XAG FX / Metals / Cryptos ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 19:30 น ชั่วโมงปกติ
XAU FX / Metals / Cryptos ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 19:30 น ชั่วโมงปกติ
XPT FX / Metals / Cryptos ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 15:00 น ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Austria) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Belgium) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Denmark) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Finland) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (French) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (German) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Ireland) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Italy) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Netherlands) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Norway) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Poland) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Portugal) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Spain) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Sweden) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EU Equities (Switzerland) Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
UK Equities Equities ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
US Equities Equities ชั่วโมงปกติ ปิดก่อนเวลา 18:00 น ปิด ชั่วโมงปกติ
Crypto Crypto ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EURGBPfuture FX Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
EURUSDfuture FX Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
GBPUSDfuture FX Futures ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ ชั่วโมงปกติ
คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับเวลาทำการในช่วงวันหยุดของตลาด

ฉันสามารถซื้อขายเมื่อตลาดปิดได้หรือไม่

ไม่ คุณสามารถเปิด (หรือปิด) สถานะได้เมื่อตลาดเปิดเท่านั้น ตลาดส่วนใหญ่เปิดทำการในเวลาทำการซื้อขายในนิวยอร์ก (9.00 - 17.00 น. เวลา ET) แต่อาจมีวันและเวลาที่ตลาดได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองและวัฒนธรรมอื่น ๆ

วางแผนล่วงหน้าสำหรับช่วงการปิดตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและพิจารณาการโรลโอเวอร์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

เวลาบน MT4 (หรือ MT5) จะแสดงเป็นเวลายุโรปตะวันออก (EET)

ในช่วงเวลาออมแสง เวลา EET จะเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 3 ชั่วโมง (GMT +3) ในช่วงเวลามาตรฐาน (ฤดูหนาว) EET จะเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 2 ชั่วโมง (GMT +2)

ช่วงสิ้นสุดของวันที่ให้บริการซื้อขายของเราจะสอดคล้องกับการปิดตลาดในนิวยอร์กเสมอ

โลหะมีค่ามีการดำเนินการในเวลาซื้อขายที่คล้ายคลึงกันกับฟอเร็กซ์ โดยมีช่วงเวลาพักของวันเพิ่มเติมคือเวลา 21.00-22.00 น. เวลา GMT ในช่วงเวลา BST (เวลาฤดูร้อนของอังกฤษ) และ 22.00-23.00 น. เวลา GMT ในช่วงเวลา DST (เวลาออมแสง)

ขออภัย คุณไม่สามารถซื้อขายได้ สามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาตลาดเปิดเท่านั้น แต่ตลาดจะพัฒนาต่อไปจนกระทั่งเปิด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผู้ซื้อขายบางรายชอบใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยง ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทบยอด และตรวจสอบวันหมดอายุของสัญญาก่อนซื้อขาย เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

ใช่ เราให้การป้องกันความเสี่ยงแบบไม่มีหลักประกัน โดยสถานะใด ๆ ที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะถูกตั้งค่าเป็น 'ศูนย์' ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันเพื่อรักษาสถานะ ซึ่งจะแสดงสถานะสุทธิของคุณเท่ากับศูนย์ วิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่มีอยู่มากขึ้น แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ 'การเรียกเงินหลักประกันเพิ่ม (margin call)' หรือ 'ปิดสถานะอัตโนมัติ (stop out)' เมื่อสเปรดกว้างขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่น ในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าว)

โปรดพิจารณาค่าธรรมเนียมการโรลโอเวอร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในการวางแผนทางการเงินของคุณ เนื่องจากสถานะที่มีการป้องกันความเสี่ยงแบบไม่มีหลักประกันนั้นไม่ได้ปลอดค่าสวอป เว้นแต่คุณจะซื้อขายในบัญชีที่ไม่มีค่าสวอป

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อขาย CFD ของคุณจะเรียกว่า 'ค่าโรลโอเวอร์' ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จ่าย โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสถานะและสำหรับถือสถานะไว้เกินเวลา 20:45 น. เวลา GMT สำหรับ CFD ดัชนี การปรับเงินปันผลใด ๆ ที่ออกจะรวมอยู่ในยอดโรลโอเวอร์ด้วย

สูตรการคิดค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน เป็นดังนี้:

ราคาปิดของดัชนี * อัตราดอกเบี้ย / 100 / จำนวนวัน +/- เงินปันผล * ขนาดของการซื้อขาย

โปรดพึงใช้ความระมัดระวังสำหรับการเปิดสถานะในช่วงวันศุกร์ หากคุณถือสถานะในช่วงสุดสัปดาห์ จะมีการเรียกเก็บเงินค่าการโรลโอเวอร์ 3 เท่า เนื่องจากคุณจะไม่สามารถปิดสถานะได้จนกว่าตลาดจะเปิดในช่วงเช้าวันจันทร์

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสถานะที่เปิดอยู่ก่อนเวลา 20:45 เวลา GMT

ดูหน้าค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุน ของเรา

มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก

Extra Security

ความปลอดภัยที่มากขึ้น

การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก

About Us Hero

พบกับทีมงาน

ผู้เชี่ยวชาญในตลาดโลกของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง 6 วัน

All Products Hero

ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย

ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF