เวลาทำการในช่วงวันหยุดของตลาดซื้อขาย

ตลาดก็มีวันหยุดเหมือนกันนะ

ดูเวลาทำการในช่วงวันหยุดและเวลาปิดปรับปรุงของตลาดในปี 2023 ได้ที่ด้านล่าง

พฤษภาคม 2023

เวลาทั้งหมดแสดงตามเวลาลอนดอน (เวลาทำการในช่วงวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เครื่องหมาย ประเภทตราสาร วันแรงงาน 01/05/2023 พิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ชาร์ลส์ 08/05/2023 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 26/05/2023 วันที่ระลึก 29/05/2023
COFFEExx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เปิดดึก 12:30 น. เปิดดึก 12:30 น. เวลาปกติ ปิด
COTTONxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
GCxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 19:30
HGxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 19:30
NGxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 19:30
SIxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 19:30
UKOILxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น.
USCOCOAxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เปิดดึก 12:30 น. เปิดดึก 12:30 น. เวลาปกติ ปิด
USOILxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น.
CARBONxx CFD ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ ปิด ปิด เวลาปกติ ปิด
UKOILRoll น้ํามันโรลลิ่ง เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น.
USOILRoll น้ํามันโรลลิ่ง เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดก่อนเวลา 18:15 น.
AUS200xx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
CHINA50xx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
DE30xx ฟิวเจอร์สดัชนี ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
ESP35xx ฟิวเจอร์สดัชนี ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
FRA40xx ฟิวเจอร์สดัชนี ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
HK50xx ฟิวเจอร์สดัชนี ปิด เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
INDIA50xx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
SING30xx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
UK100xx ฟิวเจอร์สดัชนี ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 เวลาปกติ ปิด
US30xx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
US500xx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
USDINDEXxx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
UT100xx ฟิวเจอร์สดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
AUS200Roll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
CHINA50Roll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
CHshares การกลิ้งดัชนี ปิด เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
DE30Roll การกลิ้งดัชนี ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
ESP35Roll การกลิ้งดัชนี ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
EU50Roll การกลิ้งดัชนี ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
FRA40Roll การกลิ้งดัชนี ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
HK50Roll การกลิ้งดัชนี ปิด เวลาปกติ ปิด เวลาปกติ
INDIA50Roll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
JP225Roll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
RUSS2000 การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
UK100Roll การกลิ้งดัชนี ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 ปิดทําการก่อนกําหนด 21:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00 เวลาปกติ ปิด
US30Roll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
US500Roll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
UT100Roll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อนกําหนด 18:00, กลับมาทํางานอีกครั้ง 23:00
VIXRoll การกลิ้งดัชนี เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
UKGILT สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตร ปิด ปิด เวลาปกติ ปิด
BUND สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตร ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
FX FX และโลหะ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
XAG FX และโลหะ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อน 19:30, กลับมาทํางานต่อ 23:00
XAU FX และโลหะ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อน 19:30, กลับมาทํางานต่อ 23:00
XPT FX และโลหะ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิดทําการก่อน 19:30, กลับมาทํางานต่อ 23:00
EU Equities (French) ตราสารทุน ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
EU Equities (German) ตราสารทุน ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
EU Equities (Spanish) ตราสารทุน ปิด เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ
UK Equities ตราสารทุน ปิด ปิด เวลาปกติ ปิด
US Equities ตราสารทุน เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ ปิด
Crypto คริปโต เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ เวลาปกติ

เมษายน 2023

เวลาทั้งหมดแสดงตามเวลาลอนดอน (เวลาทำการในช่วงวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Symbol Instrument type Ching Ming Festival - 05/04/2023 Holy Thursday & Half Day - 06/04/2023 Good Friday - 07/04/2023 Easter Monday - 10/04/2023 Day After Easter Monday - 11/04/2023 Freedom Day - 25/04/2023
COFFEExx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Late Open 12:30 Normal
Hours
Normal Hours
COTTONxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
GCxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
HGxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
NGxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
SIxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UKOILxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
USCOCOAxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Late Open 12:30 Normal Hours Normal Hours
USOILxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
CARBONxx Commodity Future CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
UKOIL Rolling Rolling Oil Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours
USOIL Rolling Rolling Oil Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal Hours Normal Hours
AUS200xx Indices CFD Normal Hours Early Close 15:00 Closed Closed Normal
Hours
Late Open 7:10
CHINA50xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
DE30xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late open 1:15 Normal Hours
ESP35xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
FRA40xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 7:00 Normal Hours
HK50xx Indices CFD Closed Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
INDIA50xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Closed Normal Hours Normal Hours
SING30xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UK100xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late open 1:00 Normal Hours
US30xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
US500xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
USDINDEXxx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Opens 10:00 & Early Close 16:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UT100xx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
VIXxx Indices CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:30 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
AUS200Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Early Close 15:00 Closed Closed Normal
Hours
Late Open 7:10
CHINA50Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
CHshares Indices Rolling CFD Closed Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
DE30Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 1:15 Normal Hours
ESP35Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
EU50Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
FRA40Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 7:00 Normal Hours
HK50Roll Indices Rolling CFD Closed Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
INDIA50Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Normal Hours Normal Hours Normal Hours Normal Hours
JP225Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
RUSS2000 Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UK100Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Late Open 1:00 Normal Hours
US30Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
US500Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
UT100Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:15 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
VIXRoll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Early Close 14:30 Normal Hours Normal Hours Normal Hours
IT40Roll Indices Rolling CFD Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal Hours Normal Hours
UKGILT Bonds Futures Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
BUND Bonds Futures Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
FX FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
XAG FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal
Hours
Normal
Hours
XAU FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal
Hours
Normal
Hours
XPT FX & Metals Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal Hours Normal
Hours
Normal
Hours
EU Equities (French) Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
EU Equities (German) Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
EU Equities (Spanish) Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
UK Equities Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Closed Normal
Hours
Normal
Hours
US Equities Equities Normal
Hours
Normal
Hours
Closed Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Crypto Cryptocurrencies Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
Normal
Hours
คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับเวลาทำการในช่วงวันหยุดของตลาด

ฉันสามารถซื้อขายเมื่อตลาดปิดได้หรือไม่

ไม่ คุณสามารถเปิด (หรือปิด) สถานะได้เมื่อตลาดเปิดเท่านั้น ตลาดส่วนใหญ่เปิดทำการในเวลาทำการซื้อขายในนิวยอร์ก (9.00 - 17.00 น. เวลา ET) แต่อาจมีวันและเวลาที่ตลาดได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองและวัฒนธรรมอื่น ๆ

วางแผนล่วงหน้าสำหรับช่วงการปิดตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและพิจารณาการโรลโอเวอร์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ตลาดฟอเร็กซ์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

เวลาบน MT4 (หรือ MT5) จะแสดงเป็นเวลายุโรปตะวันออก (EET)

ในช่วงเวลาออมแสง เวลา EET จะเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 3 ชั่วโมง (GMT +3) ในช่วงเวลามาตรฐาน (ฤดูหนาว) EET จะเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 2 ชั่วโมง (GMT +2)

ช่วงสิ้นสุดของวันที่ให้บริการซื้อขายของเราจะสอดคล้องกับการปิดตลาดในนิวยอร์กเสมอ

โลหะมีค่ามีการดำเนินการในเวลาซื้อขายที่คล้ายคลึงกันกับฟอเร็กซ์ โดยมีช่วงเวลาพักของวันเพิ่มเติมคือเวลา 21.00-22.00 น. เวลา GMT ในช่วงเวลา BST (เวลาฤดูร้อนของอังกฤษ) และ 22.00-23.00 น. เวลา GMT ในช่วงเวลา DST (เวลาออมแสง)

ขออภัย คุณไม่สามารถซื้อขายได้ สามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาตลาดเปิดเท่านั้น แต่ตลาดจะพัฒนาต่อไปจนกระทั่งเปิด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผู้ซื้อขายบางรายชอบใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยง ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการทบยอด และตรวจสอบวันหมดอายุของสัญญาก่อนซื้อขาย เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

ใช่ เราให้การป้องกันความเสี่ยงแบบไม่มีหลักประกัน โดยสถานะใด ๆ ที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะถูกตั้งค่าเป็น 'ศูนย์' ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันเพื่อรักษาสถานะ ซึ่งจะแสดงสถานะสุทธิของคุณเท่ากับศูนย์ วิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่มีอยู่มากขึ้น แต่ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ 'การเรียกเงินหลักประกันเพิ่ม (margin call)' หรือ 'ปิดสถานะอัตโนมัติ (stop out)' เมื่อสเปรดกว้างขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่น ในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าว)

โปรดพิจารณาค่าธรรมเนียมการโรลโอเวอร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในการวางแผนทางการเงินของคุณ เนื่องจากสถานะที่มีการป้องกันความเสี่ยงแบบไม่มีหลักประกันนั้นไม่ได้ปลอดค่าสวอป เว้นแต่คุณจะซื้อขายในบัญชีที่ไม่มีค่าสวอป

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อขาย CFD ของคุณจะเรียกว่า 'ค่าโรลโอเวอร์' ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จ่าย โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสถานะและสำหรับถือสถานะไว้เกินเวลา 20:45 น. เวลา GMT สำหรับ CFD ดัชนี การปรับเงินปันผลใด ๆ ที่ออกจะรวมอยู่ในยอดโรลโอเวอร์ด้วย

สูตรการคิดค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน เป็นดังนี้:

ราคาปิดของดัชนี * อัตราดอกเบี้ย / 100 / จำนวนวัน +/- เงินปันผล * ขนาดของการซื้อขาย

โปรดพึงใช้ความระมัดระวังสำหรับการเปิดสถานะในช่วงวันศุกร์ หากคุณถือสถานะในช่วงสุดสัปดาห์ จะมีการเรียกเก็บเงินค่าการโรลโอเวอร์ 3 เท่า เนื่องจากคุณจะไม่สามารถปิดสถานะได้จนกว่าตลาดจะเปิดในช่วงเช้าวันจันทร์

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสถานะที่เปิดอยู่ก่อนเวลา 20:45 เวลา GMT

ดูหน้าค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุน ของเรา

มีสิ่งให้สำรวจอีกมาก

Extra Security

ความปลอดภัยที่มากขึ้น

การยืนยันบัญชีแบบสองขั้นตอน เงินฝากถูกแยกเก็บไว้ต่างหาก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดใน 6 ภูมิภาคทั่วโลก

About Us Hero

พบกับทีมงาน

ผู้เชี่ยวชาญในตลาดโลกของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือใน 6 ภาษา

All Products Hero

ผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขาย

ซื้อขาย CFD ในผลิตภัณฑ์ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และกองทุน ETF