CFD HÀNG HÓA

Phát triển danh mục đầu tư của bạn bằng cách giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hóa trực tuyến gồm có Vàng, Dầu thô Brent và Dầu WTI.

Commodities Hero
GIAO DỊCH HÀNG HÓA VỚI EQUITI

Giao dịch kim loại quý và năng lượng từ mọi thiết bị

Tight spreads

Mức chênh lệch thấp

Leverage

Đòn bẩy linh hoạt

3.5 Dollar

Phí hoa hồng 3,5 USD/lot mỗi bên

Precious metals

Kim loại quý

Nắm giữ vị thế cho Vàng, Bạc, Bạch kim hoặc Đồng so với các loại tiền tệ chính như USD.

Energies

Năng lượng

Khai thác tiềm năng của các nguyên liệu thô như Khí tự nhiên, Dầu WTI và Dầu thô Brent.

Agriculture

Nông nghiệp

Giao dịch theo giá của các hàng hóa nông sản hoặc cây trồng được giao dịch trên toàn cầu như Bông.

GIỚI THIỆU VỀ HÀNG HÓA

CFD hàng hóa là gì?

CFD hàng hóa là một cách hiệu quả để giao dịch theo sự tăng (hoặc giảm) giá của các nguyên liệu thô như vàng, dầu mỏ, khí tự nhiên và cà phê - mà không cần trực tiếp sở hữu tài sản. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch theo biến động giá hoặc hiệu suất của hàng hóa mà không cần sở hữu chúng hoàn toàn - điều này cho phép bạn mua khống hoặc bán khống và có khả năng hưởng lợi từ thị trường tăng hoặc giảm giá. Chúng tôi cung cấp cả hợp đồng chuyển hạn và hợp đồng tương lai cho CFD hàng hóa.

ĐÒN BẨY LINH HOẠT

Giao dịch vàng trực tuyến

CFD HÀNG HÓA

Chênh lệch giá hàng hóa thông thường

Giao dịch theo sự tăng (hoặc giảm) giá nguyên liệu thô như vàng, dầu mỏ, khí tự nhiên và cà phê.

Biểu đồ này thể hiện mức giá thông thường có thể thay đổi do điều kiện thị trường thực tế, diễn ra trong các phiên giao dịch ở London và New York. Thông tin trong bảng này là chính xác tại thời điểm công bố, và chúng tôi có quyền thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất trực tiếp trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

"xx" biểu thị tháng và năm đáo hạn, chữ cái đầu tiên biểu thị tháng đáo hạn như sau:

Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z).

Chữ cái thứ hai biểu thị số cuối cùng của năm: ví dụ tháng 12 năm 2024 là "Z4".

Vui lòng xem trang Ngày đáo hạn của chúng tôi để biết chi tiết hợp đồng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mới nào.

Các mức ký quỹ sau đây chỉ áp dụng cho MT4. Chúng tôi đã áp dụng mức ký quỹ theo cấp bậc trên MT5. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài Mức ký quỹ theo cấp bậc trên MT5 của chúng tôi.

Chuyển hạn hàng hóa

Name Major/Minor Equiti's Abbreviation Type Typical Spread (as a decimal) Fixed Margin Contract size (1 lot) PL of 1 lot Min/Max trade size Commission USD per lot Trading Hours GMT
Brent Crude Oil Major UKOILRoll Rolling 0.028 1% 1000 Barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 200 Commission Free Sun
22:05-23:59 Mon-Thu 00:05-20:59 Fri 00:05 - 20:57
Gold Vs Euro Major XAUEUR Rolling 0.42 0.20% 100 troy oz 100 EUR per 1.0 move 0.01 / 100 Commission Free Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Gold Vs Lira Exotic XAUTRY Rolling 16.53 2.00% 100 troy oz 100 TRY per 1.0 move 0.01 / 100 Commission Free Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Gold Vs US Dollar Major XAUUSD Rolling 0.28 0.20% 100 troy oz 100 USD per 1.0 move 0.01 / 100 Commission Free Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Platinum Minor XPTUSD Rolling 2.81 2.00% 100 troy oz 1 USD PER 0.01 move 0.01 / 200 Commission Free Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Silver Vs Euro Major XAGEUR Rolling 0.031 2% 5000 troy oz 50 EUR per 0.01 move 0.01 / 100 Commission Free Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Silver Vs US Dollar Major XAGUSD Rolling 0.027 1% 5000 troy oz 50 USD per 0.01 move 0.01 / 100 Commission Free Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
WTI Crude Oil Major USOILRoll Rolling 0.028 1% 1000 Barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 200 Commission Free Sun
22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57

Hàng hóa hợp đồng tương lai

Name Major/Minor Equiti's Abbreviation Type Typical Spread (as a decimal) Margin Contract size (1 lot) PL of 1 lot Min/Max trade size Commission USD per lot Trading Hours GMT
Brent Crude Oil Major UKOILxx Future 0.022 1% 1000 Barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 50 10 Sun
22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-21:59 Fri 00:00-20:57
Coffee Minor COFFEExx Future 0.56 3% 100 lbs 1 USD per 0.01 move 1 / 100 10 Mon -
Fri 08:15 - 17:30
Cotton Minor COTTONxx Future 0.33 3% 100 lbs 1 USD per 0.01 move 1 / 100 10 Mon-Fri
01:00-18:20
Gold Major GCxx Future 0.4 2.00% 100 troy oz 100 USD per 1.0 move 0.01 / 100 10 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
High Grade Copper Minor HGxx Future 0.004 3% 100 lbs 1 USD per 0.01 move 10 / 3000 0 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Natural Gas Minor NGxx Future 0.15 5% 100 Million BTUs 1 USD per 0.01 move 10 / 3000 0 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Silver Major SIxx Future 0.025 2% 5000 troy oz 50 USD per 0.01 move 0.01 / 100 10 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
US Cocoa Minor USCOCOAxx Future 13 3% 1 Metric Tonne 1 USD per 1 move 1 / 100 10 Mon-Fri
08:45-17:30
WTI Crude Oil Major USOILxx Future 0.022 1% 1000 Barrels 10 USD per 0.01 move 0.01 / 50 10 Sun
22:00-24:00 Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Carbon Emissions - CARBONxx Futures 0.14 2% 1000 - 0.001 / 10 10 Mon-Fri
06:00-16:00
CHUYỂN TIỀN NHANH CHÓNG

Nạp tiền, giao dịch và rút tiền trong một cổng thông tin

Quan trọng: Điều kiện thị trường có thể làm thay đổi đòn bẩy

Xin lưu ý rằng để bảo vệ khỏi biến động của thị trường, đòn bẩy động áp dụng cho tài khoản của bạn có thể tăng hoặc giảm mà không cần thông báo trực tiếp. Vui lòng theo dõi và quản lý các vị thế mở của bạn một cách phù hợp và luôn giao dịch trong phạm vi chấp nhận rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái. Các tình huống tiềm ẩn trong đó những thay đổi về đòn bẩy có thể xảy ra mà không bị giới hạn bao gồm:

Sự kiện Thời điểm thay đổi Tác động Tác động
Kết thúc tuần giao dịch 1 giờ trước khi Thị trường đóng cửa (thường là cuối ngày Thứ
Sáu)
Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]* Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]*
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, Chỉ số giá tiêu dùng của
Hoa Kỳ
1 giờ trước khi công bố Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]* Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]*
Quyết định về lãi suất quỹ liên bang của Fed Hoa Kỳ, Quyết định
về lãi suất của ECB, Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh
1 giờ trước khi quyết định Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]* Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]*
TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỚI EQUITI

Câu hỏi thường gặp về hàng hóa

Làm cách nào để giao dịch CFD hàng hóa?

Giao dịch CFD hàng hóa có thể là hình thức giao dịch CFD lâu đời nhất - đặc biệt là hợp đồng tương lai. Chúng cho phép bạn giao dịch theo hiệu suất của hàng hóa thay vì trực tiếp sở hữu tài sản.

CFD hàng hóa đề cập đến việc mua, bán và giao dịch theo hiệu suất của hàng hóa được khai thác hoặc khoan (như dầu mỏ, vàng và khí đốt) và các hàng hóa nông sản được thu hoạch (như cà phê và đường).

Các nhóm hàng hóa chính bao gồm: Kim loại quý (như vàng, bạc và bạch kim), nông sản (như cà phê và ca cao) và năng lượng (như dầu thô Brent, dầu WTI và khí tự nhiên).

Chúng tôi cung cấp hợp đồng CFD vàng, bạc và nhiều kim loại quý khác trên trang Hàng hóa của chúng tôi. Các kim loại quý như vàng và bạc có thể được coi là một trong những hàng hóa được giao dịch đầu tiên. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch thường coi vàng là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế, chính trị hoặc xã hội do nhu cầu tương đối ổn định và nguồn cung hạn chế của thế giới.

Đơn vị đo kim loại quý là ounce troy. Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật của thị trường đối với kim loại quý để biết kích thước hợp đồng đối với kim loại quý (như vàng) so với đồng đô la Mỹ.

Giao dịch CFD hợp đồng tương lai để đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro theo chiều hướng giá của chứng khoán, hàng hóa hoặc các công cụ tài chính khác. Bằng việc mua hợp đồng tương lai, người mua đồng ý mua một tài sản ở mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Khi giao dịch CFD hợp đồng tương lai, bạn đang đầu cơ vào sự biến động giá của hợp đồng tương lai đó.

Thị trường kim loại quý mở cửa lúc 18:00:00 giờ New York (tức là 22:00:00 giờ GMT) và bạn có thể thực hiện giao dịch XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XAUEUR và XAGEUR thông qua nền tảng giao dịch của chúng tôi từ 10 giây sau khi thị trường mở cửa vào lúc 18:00:10 giờ NY (22:00:10 giờ GMT). Điều này là do những người tham gia thị trường thường 'đoán' giá sẽ ở mức nào trong vài giây đầu tiên và một số sẽ đưa ra mức giá cực kỳ rộng, trong khi những người còn lại sẽ chọn đợi người khác bắt đầu định giá trước khi họ thực hiện. Nói chung, quá trình dò giá này sẽ hạ nhiệt trong vòng vài giây sau khi mở cửa. 10 giây sau khi mở cửa, hệ thống của chúng tôi có thể tổng hợp chính xác giá từ nhiều nguồn uy tín, tham khảo chéo về giá và loại bỏ mọi chênh lệch tiềm ẩn, đảm bảo bạn có mức giá chính xác nhất để đưa ra quyết định.

Nền tảng của chúng tôi đầu tư vào công nghệ tiên tiến và các phương pháp xác minh dữ liệu để cung cấp cho nhà giao dịch thông tin giá cả chính xác và đáng tin cậy nhất hiện có trong thời gian thực. Việc mở giao dịch từ 18:00:10 giờ NY (22:00:10 giờ GMT) cũng đảm bảo rằng ngay cả trong những tình huống giao dịch bận rộn nhất hoặc biến động nhất, tất cả các nhà giao dịch đều nhận được thông tin giá cả chính xác và công bằng nhất có thể, qua đó duy trì tính toàn vẹn của thị trường.

Còn nhiều điều nữa để khám phá

All Platforms Prefooter

Nền tảng

Tìm nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn – chúng tôi cung cấp MT4 và MT5.

All Accounts

Tài khoản giao dịch

Giao dịch với phí hoa hồng bằng không và yêu cầu tiền nạp thấp.

Partnerships Hero

Đối tác

Giới thiệu mạng lưới khách hàng của bạn để có được lợi ích cạnh tranh.