CFD CHỈ SỐ

Giao dịch chỉ số trực tuyến được hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu

Giao dịch chỉ số cho phép bạn mua và bán các công cụ chỉ số từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Châu Á-Thái Bình Dương và Châu Âu.

Indices Hero
GIAO DỊCH CHỈ SỐ VỚI EQUITI

Giao dịch chỉ số trên thị trường toàn cầu

Global

Chỉ số toàn cầu

Rolling

Hợp đồng chuyển hạn và hợp đồng tương lai

Tight spreads

Mức chênh lệch thấp

Low costs

Phí hoa hồng thấp

Leverage

Đòn bẩy lên đến 1:500

Real-life support

Đội ngũ hỗ trợ đoạt giải thưởng

GIỚI THIỆU VỀ CHỈ SỐ

CFD chỉ số là gì?

CFD chỉ số (hoặc chỉ số) là hợp đồng cho phép nhà giao dịch đầu cơ với chi phí thấp hơn vào sự tăng (hoặc giảm) giá trị của một nhóm cổ phiếu đã được chọn lọc theo ngành và nền kinh tế. Nhóm UT100 bao gồm 100 công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ và UK100 gồm có 100 công ty Anh; cho phép các nhà giao dịch mở một vị thế để theo dõi (và giao dịch) hiệu suất chung của các công ty đó.

ĐÒN BẨY LINH HOẠT

Giao dịch trực tuyến các chỉ số toàn cầu

CFD CHỈ SỐ

Chênh lệch chỉ số và dự báo cổ tức

Biểu đồ này thể hiện mức giá thông thường có thể thay đổi do điều kiện thị trường thực tế và được đặt trong thời gian diễn ra các phiên giao dịch ở London và New York. Thông tin trong các bảng này là chính xác tại thời điểm công bố, và chúng tôi có quyền thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất trực tiếp trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Vì "xx" biểu thị tháng và năm đáo hạn, chữ cái đầu tiên biểu thị tháng đáo hạn như sau:

Tháng 1 (F), Tháng 2 (G), Tháng 3 (H), Tháng 4 (J), Tháng 5 (K), Tháng 6 (M), Tháng 7 (N), Tháng 8 (Q), Tháng 9 (U), Tháng 10 (V), Tháng 11 (X), Tháng 12 (Z).

Chữ cái thứ hai biểu thị số cuối cùng của năm: ví dụ tháng 12 năm 2024 là "Z4".

Vì hợp đồng có thể đáo hạn, vui lòng xem trang Ngày đáo hạn của chúng tôi để biết chi tiết hợp đồng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mới nào.

Các mức ký quỹ sau đây chỉ áp dụng cho MT4. Chúng tôi đã áp dụng mức ký quỹ theo cấp bậc trên MT5. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài Mức ký quỹ theo cấp bậc trên MT5 của chúng tôi.

Hợp đồng chuyển hạn chỉ số

Name Major/Minor Equiti's Abbreviation Type Typical Spread (as a decimal) Margin Contract size (1 lot) PL of 1 lot Min/Max trade size Commission USD per lot Trading Hours GMT
Australia 200 Major AUS200 Roll Rolling 2 0.50% 1 index point 1 AUD per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Sun 23:50-24:00
Mon-Thu 00:00-06:30, 07:10-20:59, 23:50-24:00 Fri 00:00-06:30, 07:10-20:57
China A50 Minor CHINA50Roll Rolling - 5% 10 index point 10 USD per 1.0 move 0.1/300 Commission FREE Mon-Thu
01:00-08:30, 09:00-20:45 Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42
China H-Shares Minor Chshares Rolling - 3% 1 index point 1 HKD per 1.0 move 0.2 / 300 Commission FREE Mon-Thu
01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-17:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-16:57
EU Stocks 50 Major EU50 Roll Rolling 0.9 0.50% 1 index point 1 EUR per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Mon -
Thu 00:15 - 19:59 Fri 00:15 - 19:57
France 40 Major FR40 Roll Rolling 1.2 0.50% 1 index point 1 EUR per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Mon-Thu
06:00-19:59 Fri 06:00-19:57
Germany 40 Major DE40 Roll Rolling 1 0.50% 1 index point 1 EUR per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Sun
22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:12
Hong Kong 50 Minor HK50 Roll Rolling 13 5% 1 index point 1 HKD per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Mon-Thu
01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:57
Japan 225 Major JP225 Roll Rolling 11 0.50% 1 index point 1 JPY per 1.0 move 1 / 300 Commission FREE Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Russell 2000 Minor RUSS2000 Rolling - 1% 1 index point 1 USD per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00  Fri 00:00-20:57
Spain 35 Minor ESP35 Roll Rolling 23 2% 1 index point 1 EUR per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Mon-Thu
06:00-17:59 Fri – 06:00-17:57
UK 100 Major UK100 Roll Rolling 0.7 0.50% 1 index point 1 GBP per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Sun
22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:12
US SPX 500 Major US500 Roll Rolling 0.5 0.50% 1 index point 1 USD per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57
US Tech 100 Major UT100 Roll Rolling 1 0.50% 1 index point 1 USD per 1.0 move 0.1 / 200 Commission FREE Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57
US Wall Street 30 Major US30 Roll Rolling 1.7 0.50% 1 index point 1 USD per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57
Volatility Index Minor VIXRoll Rolling - 15% 1 index point 1 USD per 1.0 move 0.1 / 300 Commission FREE Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-20:57

Hợp đồng tương lai chỉ số

Name Major/Minor Equiti's Abbreviation Type Typical Spread (as a decimal) Fixed Margin Contract size (1 lot) PL of 1 lot Min/Max trade size Commission USD per lot Trading Hours GMT
Australia 200 Index Minor AU200xx Future 3 0.50% 25 index point 25 AUD per 1.0 move 0.01 / 25 10 Sun 23:50-24:00
Mon-Thu 00:00-06:30, 07:10-20:59, 23:50-24:00 Fri 00:00-06:30, 07:10-20:57
China A50 Index Minor CHINA50xx Future 7.5 5% 1 index point 1 USD per 1.0 move 1 / 25 10 Mon-Thu
01:00-08:30, 09:00-20:45 Fri 01:00-08:30, 09:00-20:42
France 40 Index Major FRA40xx Future 1.7 0.50% 10 index points 10 EUR per 1.0 move 0.01 / 25 10 Mon-Thu
06:00-19:59 Fri 06:00-19:57
Germany 40 Major DE40xx Future 1.5 0.5% 25 index point 25 EUR per 1.0 move 0.01 / 25 10 Sun
22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:12
Hong Kong 50 Future Index Minor HK50xx Future - 5% 50 Index Point 50 HKD per 1.0 move 0.01 / 25 10 Mon-Thu
01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-19:00 Fri 01:15-04:00,05:00-08:30,09:15-18:57
Singapore 30 Index Minor Sing30xx Future 0.6 5% 10 index point 10 SGD per 1.0 move 0.01 / 25 10 Mon-Thu
00:30-09:10, 09:40-20:45 Fri 00:30-09:10, 09:40-20:42
Spain 35 Index Minor ESP35xx Future 7 2% 10 index points 10 EUR per 1.0 move 0.01 / 25 10 Mon-Thu
06:00-17:59 Fri – 06:00-17:57
UK 100 Index Major UK100xx Future 1.5 0.50% 10 index points 10 GBP per 1.0 move 0.01 / 25 10 Sun
22:00-24:00, Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00, Fri 00:00-20:12
US Dollar Index Major USDIndexxx Future 0.045 1% 1000 index points 1000 USD per 1 move 0.01 / 25 10 Sun
22:00-00:00, Mon-Thu 00:00-20:59, Fri 00:00-20:57
US SPX 500 Major US500xx Future 0.5 0.50% 50 index point 50 USD per 1.0 move 0.01 / 25 10 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57
US Tech 100 Major UT100xx Future 2 0.5% 20 index point 20 USD per 1.0 move 0.01 / 25 10 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57
US Wall Street 30 Major US30xx Future 3 0.50% 5 index point 5 USD per 1.0 move 0.01 / 25 10 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:57
Volatility Index Minor VIXxx Future 0.1 15% 1000 index points 10 USD per 0.01 move 0.01 / 50 10 Sun
22:00-24:00  Mon-Thu 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Fri 00:00-20:15, 20:30-20:57

Cổ tức

EQUITI NAME 15/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 19/07/2024
AUS200Roll - 0.27 - - -
CHINA50Roll - - - - -
CHshares 1.78 - - - -
DE30Roll - - - - -
ESP35Roll - - 1.23 - -
EU50Roll - - 0.57 - -
FRA40Roll - - 1.78 - -
HK50Roll 3.37 - - - -
JP225Roll - - - - -
RUSS2000 0.05 0.00 0.02 0.02 0.07
UK100Roll - - - - -
US30Roll - - - - 5.62
US500Roll 0.49 - 0.05 0.02 0.29
UT100Roll - - - - 0.02
VIXRoll - - - - -
ITALY40Roll - - - - -
CHUYỂN TIỀN NHANH CHÓNG

Nạp tiền, giao dịch và rút tiền trong một cổng thông tin

Quan trọng: Điều kiện thị trường có thể làm thay đổi đòn bẩy

Xin lưu ý rằng để bảo vệ khỏi biến động của thị trường, đòn bẩy động áp dụng cho tài khoản của bạn có thể tăng hoặc giảm mà không cần thông báo trực tiếp. Vui lòng theo dõi và quản lý các vị thế mở của bạn một cách phù hợp và luôn giao dịch trong phạm vi chấp nhận rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái. Các tình huống tiềm ẩn trong đó những thay đổi về đòn bẩy có thể xảy ra mà không bị giới hạn bao gồm:

Sự kiện Thời điểm thay đổi Tác động Thiết lập lại đòn bẩy
Kết thúc tuần giao dịch 1 giờ trước khi Thị trường đóng cửa (thường là cuối ngày Thứ
Sáu)
Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]* 1 giờ sau khi Thị trường mở cửa (thường là tối Chủ Nhật)
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, Chỉ số giá tiêu dùng của
Hoa Kỳ
1 giờ trước khi công bố Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]* 1 giờ sau khi công bố
Quyết định về lãi suất quỹ liên bang của Fed Hoa Kỳ, Quyết định
về lãi suất của ECB, Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh
1 giờ trước khi quyết định Đòn bẩy cho tất cả các sản phẩm sẽ được giới hạn ở mức [xxx]* 1 giờ sau khi quyết định
TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỚI EQUITI

Câu hỏi thường gặp về quỹ chỉ số

Làm cách nào để giao dịch chỉ số CFD?

Một nhóm hoặc rổ cổ phiếu được gọi là một “chỉ số” hoặc “các chỉ số”. Chỉ số là thước đo giá trị (và giá cả) của một phần cụ thể của thị trường chứng khoán, cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào toàn bộ các ngành cùng một lúc. Việc nhóm các cổ phiếu hoặc tài sản chọn lọc vào một chỉ số sẽ tạo ra cơ chế hiệu quả về mặt chi phí để giao dịch dựa trên hiệu suất của một ngành - tức là mở một vị thế duy nhất để giao dịch theo toàn bộ UK100 - theo dõi 100 công ty lớn nhất trên Sở giao dịch Chứng khoán London (LSE).

Bạn cũng có thể giao dịch theo các chỉ số trong tương lai như chỉ số USD, là chỉ số theo dõi hiệu suất của USD so với các loại tiền tệ chính trên khắp thế giới.

Chúng tôi cung cấp các chỉ số thị trường chứng khoán chính và phụ chuyển hạn miễn phí hoa hồng từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm AUS200 (chỉ số chuyển hạn của Úc), China50, EU50 (chỉ số chuyển hạn của Châu Âu), DE30 (chỉ số chuyển hạn của Đức), FR40 (chỉ số chuyển hạn của Pháp), HK50 (chỉ số chuyển hạn của Hồng Kông), India50, JP225 (chỉ số chuyển hạn của Nhật Bản), ES35 (chỉ số chuyển hạn của Tây Ban Nha), UK100 (chỉ số chuyển hạn của Vương Quốc Anh) và các chỉ số chuyển hạn của Hoa Kỳ như US500, UT100 và US30.

CFD chuyển hạn là CFD được tự động kéo dài kỳ hạn (hoặc 'chuyển hạn') sang ngày giao dịch (hoặc ngày giá trị) tiếp theo. Không giống như CFD hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn cố định, vị thế của CFD chuyển hạn sẽ vẫn mở cho đến khi khách hàng đóng vị thế hoặc vị thế được thanh lý. Một CFD hàng hóa chuyển hạn hoạt động theo cách tương tự, chẳng hạn như CFD Dầu WTI chuyển hạn mà chúng tôi gọi là 'USOILRoll'.

Tất cả các vị thế CFD chuyển hạn còn mở lúc 17:00 (giờ New York) sẽ được chuyển sang ngày giá trị mới. Phí chuyển hạn được tính bằng cách nội suy giữa các hợp đồng tương lai tháng gần và tháng xa, sau đó cộng thêm phí của chúng tôi nếu có. Một số CFD chuyển hạn có thể trả phí qua đêm nếu có giá trị dương trong thông số của công cụ tài chính trên nền tảng giao dịch của chúng tôi - nghĩa là khách hàng được trả tiền để giữ vị thế của họ trên thị trường qua đêm, trong khi những nền tảng khác tính phí qua đêm.

Khi tính toán lãi hoặc lỗ của một vị thế, việc sử dụng các công thức đơn giản này sẽ rất hữu ích.

Vị thế MUA: Lợi nhuận = (Giá đóng cửa - Giá mở cửa) * Khối lượng * Kích thước hợp đồng tiêu chuẩn

Vị thế BÁN: Lợi nhuận = (Giá mở cửa - Giá đóng cửa) * Khối lượng * Kích thước hợp đồng tiêu chuẩn

Xin lưu ý rằng lợi nhuận được tính dựa trên đồng tiền định giá và bạn sẽ cần nhân tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền định giá của cặp tiền tệ được giao dịch và đồng tiền yết giá của tài khoản để có kết quả chính xác.

Để xem ví dụ về cách tính chi phí, vui lòng đọc Làm cách nào để tính được chi phí Vào lệnh & Thoát lệnh?

Dưới đây là một số tình huống giúp bạn hiểu cách tính chi phí vào lệnh và thoát lệnh. Hãy sử dụng 'tình huống USOIL' trong đó chúng ta giả định rằng khoản tiền nạp ban đầu là 1.500 USD và loại tiền tệ của tài khoản giao dịch là USD. Tỷ lệ đòn bẩy là '1:100', số tiền ký quỹ ban đầu được yêu cầu là 57 USD, giá trị danh nghĩa của vị thế là 1000 thùng (100 Lot) và mức chênh lệch là 3,6 pip.

Tình huống thuận lợi: Khách hàng mua 100 lot USOil với giá 57,018 (GIÁ HỎI MUA) và thị trường tăng 33,6 pip trong vòng hai giờ. Khách hàng quyết định đóng vị thế ở giá 57,318 (GIÁ CHÀO BÁN), tạo ra lợi nhuận 300 USD.

Tình huống tốt vừa phải: Khách hàng mua 100 lot USOil ở giá 57,018 (GIÁ HỎI MUA) và thị trường tăng 16,8 pip trong vòng hai giờ. Khách hàng quyết định đóng vị thế ở giá 57,150 (GIÁ CHÀO BÁN), tạo ra lợi nhuận 132 USD.

Tình huống xấu vừa phải: Khách hàng mua 100 lot USOil ở giá 57,018 (GIÁ HỎI MUA) và thị trường giảm 16,8 pip trong vòng hai giờ. Khách hàng quyết định đóng vị thế ở giá 56,814 (GIÁ CHÀO BÁN), tạo ra khoản lỗ 204 USD.

Tình huống bất lợi: Khách hàng mua 100 lot USOil ở giá 57,018 (GIÁ HỎI MUA) và thị trường giảm 33,6 pip trong vòng hai giờ. Khách hàng quyết định đóng vị thế ở giá 56,646 (GIÁ CHÀO BÁN), tạo ra khoản lỗ 372 USD.

Tình huống căng thẳng: Khách hàng mua 100 lot USOil ở giá 57,018 (GIÁ HỎI MUA) và thị trường giảm 185,0 pip trong vòng hai giờ. Vị thế bị dừng và hệ thống đóng vị thế của khách hàng ở giá 55,132 (GIÁ CHÀO BÁN) tạo ra khoản lỗ 1.886 USD.

Chi phí tài chính cho giao dịch CFD của bạn được gọi là 'phí qua đêm'. Đây là tiền lãi phải trả tùy thuộc vào kích thước của vị thế và để giữ vị thế sau 23:59:59 giờ GMT. Đối với CFD chỉ số, mọi điều chỉnh cổ tức đã phát hành cũng được bao gồm trong phí qua đêm.

Công thức tính chi phí tài chính (đối với một sản phẩm như chỉ số) như sau:

Giá đóng cửa của chỉ số * lãi suất / 100 / Số ngày +/- Cổ tức * Khối lượng giao dịch

Hãy chú ý đến các vị thế còn mở vào Thứ Sáu. Nếu bạn giữ một vị thế vào cuối tuần cho các hàng hóa hoặc chỉ số chuyển hạn, thì phí qua đêm sẽ bị nhân 3 vì bạn sẽ không thể đóng một vị thế cho đến khi thị trường mở cửa vào sáng Thứ Hai. Khi giao dịch ngoại hối, hầu hết các khoản phí qua đêm gấp 3 lần sẽ được tính vào Thứ Tư, tuy nhiên một số trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng.

Để tránh phí qua đêm, hãy đảm bảo đóng mọi vị thế còn mở trước 20:59:59 giờ GMT.

Để xem tất cả các ví dụ về tính toán, vui lòng tham khảo trang Phí tài chính của chúng tôi.

Còn nhiều điều nữa để khám phá

All Platforms Prefooter

Nền tảng

Tìm nền tảng giao dịch phù hợp với nhu cầu của bạn – chúng tôi cung cấp MT4 và MT5.

All Accounts

Tài khoản giao dịch

Giao dịch với phí hoa hồng bằng không và yêu cầu tiền nạp thấp.

Partnerships Hero

Đối tác

Giới thiệu mạng lưới khách hàng của bạn để có được lợi ích cạnh tranh.