PAKIKIPAG-TRADE SA MGA ORAS NG HOLIDAY NG MERKADO

Ang mga merkado ay may holiday rin

Tingnan ang 2024 market holiday hours at maintenance times sa ibaba.

Hunyo 2024

Lahat ng oras ay ipinapakita sa London time (ang holiday hours ay maaaring magbago).

Simbolo Uri ng instrumento Araw ng Konstitusyon 05/06/2024 Pambansang Araw 06/06/2024 07/06/2024 King's Birthday / Tuen Ng Festival 10/06/2024 11/06/2024 Hunyo 19/06/2024 Bisperas ng kalagitnaan ng tag-araw 21/06/2024
COFFEExx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
COTTONxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
GCxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 19:30 Normal na Oras
HGxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 19:30 Normal na Oras
NGxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 19:30 Normal na Oras
SIxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 19:30 Normal na Oras
UKOILxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:15 Normal na Oras
USCOCOAxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
USOILxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:15 Normal na Oras
CARBONxx Commodity Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UKOILRoll Rolling Oil Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:15 Normal na Oras
USOILRoll Rolling Oil Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:15 Normal na Oras
AUS200xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Late opening 08:10 Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
CHINA50xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
DE40xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 21:00 Normal na Oras
ESP35xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
FRA40xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 21:00 Normal na Oras
HK50xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 20:00 Sarado Late Opening 02:15 Normal na Oras Normal na Oras
SING30xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UK100xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 21:00 Normal na Oras
US30xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
US500xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
USDINDEXxx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UT100xx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
VIXxx Indices Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 16:30 Normal na Oras
AUS200Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Late opening 08:10 Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
CHINA50Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
CHshares Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
DE40Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 21:00 Normal na Oras
ESP35Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU50Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
FRA40Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 21:00 Normal na Oras
HK50Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 20:00 Sarado Late Opening 02:15 Normal na Oras Normal na Oras
JP225Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
RUSS2000 Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
UK100Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 21:00 Normal na Oras
US30Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
US500Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
UT100Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:00 Normal na Oras
VIXRoll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 16:30 Normal na Oras
IT40Roll Indices Rolling Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
UKGILT Bond Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
BUND Bond Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
FX FX / Metals / Cryptos Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
XAG FX / Metals / Cryptos Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 19:30 Normal na Oras
XAU FX / Metals / Cryptos Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 19:30 Normal na Oras
XPT FX / Metals / Cryptos Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Maagang pagsasara 18:15 Normal na Oras
EU Equities (Austria) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Belgium) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Denmark) Equities Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Finland) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado
EU Equities (French) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (German) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Ireland) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Italy) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Netherlands) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Norway) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Poland) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Spain) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Sweden) Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EU Equities (Switzerland) Equities Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado
UK Equities Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
US Equities Equities Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
Crypto Crypto Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Sarado Normal na Oras
EURGBPfuture FX Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
EURUSDfuture FX Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
GBPUSDfuture FX Futures Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras Normal na Oras
MGA FAQ

Mga tanong tungkol sa Market Holiday Hours

Pwede ba akong mag-trade kapag sarado ang mga merkado?

Hindi, pwede ka lamang magbukas (o magsara) ng posisyon kapag bukas ang mga merkado. Karamihan sa mga merkado ay tumatakbo sa New York trading hours (9.00 - 17.00 ET) pero pwede rin silang maapektuhan ng mga araw o oras ng mga holiday o iba pang sociopolitical at cultural events.

Laging magplano nang maaga para sa mga paparating na pagsasara ng merkado para matiyak na ang mga trade ay tatakbo nang maayos at ang lahat ng mga potensyal na rollover ay maikokonsidera nang maaga.

Ang Forex market ay bukas 24 oras kada araw, 5 araw kada linggo.

Ang oras sa MT5 ay ipinapakita bilang Eastern European Time (EET).

Tuwing Daylight-Saving Time, ang EET ay 3 oras na mas nauuna sa Greenwich Mean Time (GMT +3). Tuwing Standard (Winter) Time, ang EET ay 2 oras na mas nauuna sa GMT (GMT +2).

Ang dulo ng aming trading day ay laging nakaayon sa pagsasara ng merkado sa New York.

Ang mga mamahaling metal ay tumatakbo sa parehong trading hours sa forex na may karagdagang arawang break sa 21.00-22.00 GMT tuwing BST (British Summer Time) at 22.00-23.00 tuwing GMT DST (Daylight Saving Time).

Sa kasamaang palad, hindi. Ang mga trade ay pwede lang ilagay tuwing oras ng merkado – ngunit ang mga merkado ay magpapatuloy sa pag-unlad 24/7. Pinipili ng ilang mga trader na gumamit ng stop loss orders para pababain ang panganib, para laging suriin ang rolling fees at para ikontrata ang expiry dates bago maglagay ng trade para tiyakin na tatakbo ang mga ito ayon sa plano.

Oo, nag-aalok kami ng margin-free hedging kung saan ang alinmang naka-hedge na posisyon ay nakatakda sa ‘zero’. Ibig sabihin hindi mo kailangan ng margin para panatilihin ang posisyon na magpapakita sa iyong net position na katumbas ng zero. Magpapahintulot ito sa iyo na magkaroon ng benepisyo mula sa higit pang available na pondo, pero pwede rin itong magsanhi ng panganib ng triggering ‘margin call’ o ‘stop out' events kapag biglaang paglawak ng spread (hal. tuwing news release).

Mangyaring ikonsidera ang rolling fees sa weekends sa iyong financial planning dahil ang margin-free hedged positions ay hindi swap-free - maliban kung ikaw ay nagti-trade sa isang swap-free account.

Ang halaga ng financing para sa iyong CFD trade ay tinutukoy bilang 'rollover.' Ito ang interes na binabayaran depende sa sukat ng posisyon at para sa pagpapanatili ng posisyon nang lampas sa 20:45 GMT. Para sa mga index CFD, ang anomang mga pagsasaayos ng dibidendo na ibinigay ay kasama rin sa halaga ng rollover.

Ang formula para sa financing cost ay tulad ng sumusunod:

Closing Price ng Index * ang interest rate / 100 / Bilang ng Mga Araw +/- Dividends * Sukat ng Trade.

Bigyang-pansin ang mga bukas na posisyon tuwing Biyernes. Kung magpapanatili ka ng posisyon sa weekend, ang rollover ay sisingilin nang 3 beses dahil hindi mo maisasara ang posisyon hanggang sa magbukas ang mga merkado sa umaga ng Lunes.

Para maiwasan ang rollover charges, tiyaking isara ang alinmang bukas na posisyon bago 20:45 GMT.

Tingnan ang aming Financing Fees page.

May marami pang puweding i-explore

Extra Security

Dagdag na seguridad

Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.

About Us Hero

Kilalanin ang grupo

Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.

All Products Hero

Mga produkto sa pakikipag-trade

I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.