PETSA NG PAG-EXPIRE NG PAGTE-TRADE

I-save ang mga petsang ito

Planuhin ang iyong mga trade sa pamamagitan ng pag-alam kung kailan magbubukas ang mga bagong contract o kung kailan matatapos ang mga kasalukuyang contract.

MGA PAPARATING NA EXPIRY

Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract

Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa London oras. Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2024 (4).

Mga expiry date ng mga kasalukuyang contract Huling Oras ng Kalakalan (DD/MM/YYYY) Uri ng Instrumento
BUNDU4 05/09/2024 16:15 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
COFFEEN4 18/06/2024 18:25 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
COTTONN4 20/06/2024 19:15 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
GCQ4 29/07/2024 18:30 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
GILTU4 28/08/2024 16:15 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
HGN4 26/06/2024 18:00 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
NGN4 24/06/2024 19:30 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
SIN4 26/06/2024 18:25 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
UKOILQ4 27/06/2024 19:30 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
UKOILU4 30/07/2024 19:30 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
USCOCOAN4 20/06/2024 18:30 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
USOILQ4 17/07/2024 19:30 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
USOILU4 15/08/2024 19:30 Kasalukuyang Kinabukasan ng Kalakal
AUS200M4 19/06/2024 22:00 Kasalukuyang Index Futures
CHINA50M4 27/06/2024 08:30 Kasalukuyang Index Futures
DE40M4 21/06/2024 12:00 Kasalukuyang Index Futures
ESP35M4 21/06/2024 15:15 Kasalukuyang Index Futures
EURGBPfutureU4 12/09/2024 22:00 Kasalukuyang Index Futures
EURUSDfutureU4 12/09/2024 22:00 Kasalukuyang Index Futures
FRA40M4 21/06/2024 15:00 Kasalukuyang Index Futures
GBPUSDfutureU4 12/09/2024 22:00 Kasalukuyang Index Futures
HK50M4 27/06/2024 08:00 Kasalukuyang Index Futures
SING30M4 27/06/2024 09:10 Kasalukuyang Index Futures
UK100M4 21/06/2024 10:00 Kasalukuyang Index Futures
US30M4 20/06/2024 21:00 Kasalukuyang Index Futures
US500M4 20/06/2024 21:00 Kasalukuyang Index Futures
USDINDEXU4 13/09/2024 20:00 Kasalukuyang Index Futures
UT100M4 20/06/2024 21:00 Kasalukuyang Index Futures
VIXM4 18/06/2024 14:00 Kasalukuyang Index Futures
PANDAIGDIGANG BROKER

Simulan ang pakikipag-trade online gamit ang Equiti

MGA PAPARATING NA CONTRACT

Mga trading date ng future contracts

Sa sumusunod na talaan, lahat ng nakalistang oras ay nasa London oras. Ang huling dalawang character ay nagpapahiwatig ng nauugnay na buwan at taon, ibig sabihin Jan (F), Feb (G), Feb (G), Mar (H), Apr (J), May (K), Jun (M), Jul (N), Aug (Q), Sep (U), Oct (V), Nov (X), Dec (Z), 2024 (4).

Mga trading date ng future contracts Unang Oras ng Kalakalan (DD/MM/YYYY) Uri ng Instrumento
BUNDZ4 29/08/2024 07:00 Susunod na Commodity Futures
COFFEEU4 12/06/2024 18:25 Susunod na Commodity Futures
COTTONZ4 14/06/2024 19:15 Susunod na Commodity Futures
GCZ4 23/07/2024 18:30 Susunod na Commodity Futures
GILTZ4 27/08/2024 08:00 Susunod na Commodity Futures
HGU4 20/06/2024 18:00 Susunod na Commodity Futures
NGQ4 18/06/2024 19:30 Susunod na Commodity Futures
SIU4 20/06/2024 18:25 Susunod na Commodity Futures
UKOILV4 28/06/2024 19:30 Susunod na Commodity Futures
USCOCOAU4 14/06/2024 18:30 Susunod na Commodity Futures
USOILV4 18/07/2024 19:30 Susunod na Commodity Futures
AUS200U4 12/06/2024 21:00 Susunod na Commodity Futures
CHINA50N4 20/06/2024 10:00 Mga Susunod na Index ng Futures
DE40U4 14/06/2024 12:00 Mga Susunod na Index ng Futures
ESP35N4 14/06/2024 15:15 Mga Susunod na Index ng Futures
EURGBPfutureZ4 12/09/2024 22:00 Mga Susunod na Index ng Futures
EURUSDfutureZ4 12/09/2024 22:00 Mga Susunod na Index ng Futures
FRA40N4 14/06/2024 15:00 Mga Susunod na Index ng Futures
GBPUSDfutureZ4 12/09/2024 22:00 Mga Susunod na Index ng Futures
HK50N4 24/06/2024 18:15 Mga Susunod na Index ng Futures
SING30N4 20/06/2024 10:40 Mga Susunod na Index ng Futures
UK100U4 14/06/2024 10:00 Mga Susunod na Index ng Futures
US30U4 13/06/2024 21:00 Mga Susunod na Index ng Futures
US500U4 13/06/2024 21:00 Mga Susunod na Index ng Futures
USDINDEXZ4 06/09/2024 20:00 Mga Susunod na Index ng Futures
UT100U4 13/06/2024 21:00 Mga Susunod na Index ng Futures
VIXN4 11/06/2024 14:00 Mga Susunod na Index ng Futures

May marami pang puweding i-explore

Extra Security

Dagdag na seguridad

Dalawang-hakbang sa pagberipika ng account, pinananatiling hiwalay at ganap na kinokontrol ang mga pondo sa 6 na pandaigdigang rehiyon.

About Us Hero

Kilalanin ang grupo

Ang aming mga eksperto sa pandaigdigang merkado ay handang tumulong ng may suporta sa 6 na mga wika.

All Products Hero

Mga produkto sa pakikipag-trade

I-trade ang mga CFD sa forex, crypto, mga kalakal, mga indices, mga share at ETF.